Национални програми

НП "Хубаво е в Детската градина", Седмица на Тъкачеството -18.12.2023 г. - 22.12.2023 г.

Тъкачеството - когато естетиката и битът се срещнат.

Като продължение на Килимарството, децата от групата се запознаха и с този занаят. 

Тъкачеството (занаят за изработване на тъкани, предназначени за облекло, постелки, завивки и други) е с многовековни корени по българските земи, отвеждащи ни още в далечното VI-то – V-то хилядолетие преди Христа. Тъкачната сръчност българинът получава от етносите, съставляващи българската държава – славяни и прабългари, но той също заварва и древната тъкаческа култура на причерноморските гърци и траките, които също влизат в състава на българския народ.

НП "Хубаво е в детската градина" - Седмица на Килимарството - 27.11.2023 г. - 01.12.2023 г.

Безбройните багри на цветята, причудливите форми на планинските върхове, сладкопойните птици – всичко ще намерим в традиционните български килими. Обградени от пъстрота и красота, от богата природа, която мени облика си през четирите сезона, българите от векове вграждат своето естетическо чувство в домашно изработените тъкани.

Красивите български килими и черги се изработват с дебела пъстра прежда. Майсторите, които се наричали килимари, са съчетавали красиви цветове и шарки.

Децата в детската градина се превърнаха в килимари за една седмица. Те успяха да украсят с пъстри цветове детската градина. Заповядайте да разгледате изложбата - КИЛИМАРСТВО.

НП „Хубаво е в детската градина“ -Седмица на занаятите в ДГ "Синчец"– „Български шевици“ 26.02.2024 г.- 01.03.2024г.

Българските шевици са красива бродерия върху дрехите. Те са изкуство, с което предците ни са предавали послание за здраве, любов и благоденствие. В тях са закодирани различни символи, които са били част от бита и културата на българина. Шевиците символизират хармонията в света и човешкото поведение. Българската шевица е една от най-колоритните на Балканския полуостров. С тях се украсяват и българските носии. 

Това и много други интересни факти научиха децата във всички сгради на ДГ „Синчец“ през седмицата на Българската шевица. С голям интерес децата разгледаха носии от региона и техните неповторими шевици . След това и сами нарисуваха такива. Със сръчните си ръчички изрязаха и оформиха носиите, според фолклорните области в нашата родина. Чрез образователни филми се запознаха с елементите на шевиците и тяхното символично значение и сами изработиха такива от цветна хартия. Вдъхновени, деца и родители направиха своите първи стъпки в шиенето на шевици в последният ден от седмицата. 

Хубаво е в детската градина! 

НП "Хубаво е в Детската градина"- Седмица на Бижутерството -29.01.2024 г. – 02.02.2024 г.

Най - красивите бижута на шията на една жена, могат да бъдат ръцете на нейните деца.. Тези хубави ръчички изработиха прекрасни украшения, за една седмица те се научиха да бъдат дизайнери, да осъществят прекрасните си и уникални идеи. Наистина една от най - интересните седмици за децата, приготвиха и специални чанти, където ще приберат красивите бижута. Използваха различни акценти в своите аксесоари, някои донесени чааак от Черно море. С бижутерството основно се е показвало богатство и заможност, ние тази седмица с децата от ДГ „Синчец“ показахме любов и споделеност!

„Красота преминала през времето и традиция, която пазим жива.

Онази красота, която виждаш с очите си и чустваш със сърцето си. За постигането на резултата  е нужно само  безкористна любов и безкрайно търпение“

Проектът е свързан със запознаване и обогатяване на знанията на децата в сферата на българските народни занаяти. Чрез него те ще развият  умения  на децата за изработка на различни предмети от бита на хората в миналото. Ще спомогне за стимулиране на естетическо отношение към българското и изграждане на  конструктивно-технологични умения в предучилищна възраст, развиване на фината моторика.

 

В детската градина се поставя началото на естетическата култура- резултат от активно и творческо усвояване на духовното наследство на обществото. Естетическата култура на личността има в основата си съвкупност от субективни предпоставки за естетическо усвояване - възприемане, изживяване, претворяване, преобразяване и др.

 

Предучилищната възраст е най - сензитивния период за естетическо въздействие. В тази възраст с лекота се пробужда интересът към художествена дейност. Децата интуитивно се насочват към цветовете като проявяват потребност от художествено творчество и творческа активност.

 

Българският фолклор, традиции и минало е иновативен образователен ресурс, който насърчава пълноценното развитие на деца. Предлага цялостни решения за социално-емоционално развитие, творческо мислене и изразяване, езикова култура и грамотност, които насърчават изграждането на уменията, използвайки подходът “учене чрез правене”. Това е начин на преподаване, който мотивира децата и ги прави щастливи и нетърпеливи да учат.

 

Реализирането на проектната идея ще осигури алтернативен и нетрадиционен начин за получаване на знания и изграждане на умения. Поради факта , че много от  занаятите са вече на изчезване  и ние, като педагзи, смятаме, че сме длъжни да предадем знания и умения за тях на децата, защото носят в себе си  красота, въображение и творчество, както и спецификата на различните етнографски области в България. Те представляват част от българското културно наследство и като примери за народно майсторство и изкуство трябва да бъдат съхранявани, тъй като са част от националната ни идентичност.

 

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес в детското заведение.

 

2. Приобщаване на детето към завещаното от нашите деди.

 

3. Изграждане на знания за народните занаяти и фолклор и съхранението им.

 

4. Създаване и организиране на творческа образователна среда.

 

5. Работа в екип чрез дейности по ОН „Изобразително изкуство“, ОН  „Музика“ и ОН „Конструктивни технологии“.

 

6.Изграждане на  конструктивно-технологични умения при децата .

 

Основните цели ще бъдат реализирани чрез прилагане на подхода „учене чрез правене“ в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. В тези моменти ръководителите на групите ще работят върху придобиването на нови знания и умения в следните направления:

 

Развиване на социални знания и умения във всички възрастови:

 

-                     Сътрудничество и работа в екип;

 

-                     Определяне и спазване на правила;

 

-                     Идентифициране на лични предпочитания и личен избор;

 

-                     Проследяване напредъка към целите.

 

Развитие на индивидуалните знания и умения във всички възрастови групи:

 

·  Развитие на емоционалните знания и умения – Познаване, назоваване и изграждане на представи за различни видове занаяти; пресъздаване на бита от миналото на общността ни; възприемане и пресъздаване на народни мотиви и предмети;  обработване на творчески материали; съединяване и свързване; обогатяване на речника с думи от миналото; конструиране и моделиране;

 

·                     Развиване на социални знания и умения - Идентифициране на лични предпочитания и личен избор; насърчаване уменията за самооценка; разбиране на последствията на действията си; самоутвърждаване и общуване с околните; семейство - членове, роли и отговорности; общност и социални връзки; професии насочени  към услугите в общността; толерантност и приобщаване на различните от нас; инициативност.

 

·  Развитие на грамотност и езикова култура: обогатяване на речника с нови думи, възприемане и пресъздаване на литературни и музикални произведения, анализ на външния вид на предметите,  свързана реч и граматически правилна реч;

 

·  Алгоритмично мислене: обработка на материали, съединяване и свързване; количествени, пространствени и времеви отношения; измерване; гъвкаво мислене, изграждане на стратегии за модели, запомняне на информация, измисляне на нови идеи; пресъздаване на символи; експериментиране;

Национален проект "Хубаво е в Детската градина" , Седмица на грънчарството- 23.10.2023 г. - 27.10.2023 г. ДГ Синчец, филиал с. Басарбово  с ръководител учител Кремена Трифонова


Децата обичат да се цапат, но и да творят. Да имат връзка със земята. Един прекрасен начин да обединим всички тези желания в едно е грънчарството. То е сред от най-древните занаяти в света, от който се оформя керамиката. В миналото познанието за него се е пазело в тайна и се предавало от поколение на поколение, от баща на син.

Грънчарството помага на духа, ума и тялото да работят в синхрон. Първо си представяш формата на предмета, родена от ума, и след това го извайваш с творчество и сръчни ръце.

ГРЪНЧАРСТВОТО Е СЪЗИДАНИЕ, ВРЪЗКА С ДУШАТА И ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ПРЕЖИВЯВАНЕ. ЧРЕЗ НЕГО ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ДА СЪЗДАВАТ, ДА РАЗВИХРЯТ АРТИСТИЧНИТЕ СИ УМЕНИЯ, НО И ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНИ И ТЪРПЕЛИВИ.

Изложбата е разположена в Детската градина в с. Басарбово, заповядайте.