Прием

Документи

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ


Подготовка на детето за детска градина


 Необходими медицински документи при постъпване в яслена група:


Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

 

Подаване на заявленията по електронен път

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе