Документи

Документи

Документи учебна 2023-2024 г.

Организация на деня [.doc]


Документи учебна 2022-2023 г.

Процедура при бонбена заплаха [.pdf]

Етичен кодекс 2022-2023 [.pdf]

Мерки за повишаване на качеството на образование за 2022-2023 г. [.pdf]

План за дейноста на педагогическия съвет за учебната 2022-2023 г. [.pdf]

План за дейностите по екологично, гражданско и за 2022-2023 г [.pdf]

План за действие и финансиране [.pdf]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 2022-2023 г [.pdf]

План за контролната дейност на директора за учебната 2022-2023 г. [.pdf]

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В В ДЕТСКА ГРАДИНА 2022-2023 [.pdf]

ПЛАН ЗА ТЕРОРИЗМА за 2022-2023 [.pdf]

План квалификационна дейност 2022-2023 г. [.pdf]

Програма за превенция и ранно напускане  2022 - 2023 г. [.pdf]

Стратегия ДГ Синчец 2020-2024 г [.pdf]


Документи учебна 2021-2022 г.

Квалификация на педагогическите специалисти в ДГ за учебната 2021-2022 [.pdf]


Документи учебна 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ Синчец 2020-2024 [.pdf]

Модел на адаптация на децата в ДГ [.pdf]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ПРИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Анекс към Правилник за дейността на ДГ Синчец [.pdf]

Годишен комплексен план на ДГ Синчец за учебната 2020-2021 [.pdf]

Дневен режим при целодневна организация [.pdf]

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2020-2021 [.pdf]

План за квалификационната дейност за учебната 2020-2021 [.pdf]

План контролна дейност на директора за учебната 2020-2021 [.pdf]

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа [pdf]

Правилник за дейността на ДГ Синчец [.pdf]

Етичен кодекс и вътрешни правила и заповед 2020-2021 [.pdf]


Документи учебна 2019-2020 г.

Организация на учебния ден [.pdf]

Правилник за дейността на ДГ Синчец [.pdf]

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа [pdf]

Годишен комплексен план ДГ Синчец за учебната 2019-2020 г. [.pdf]


Документи учебна 2018-2019 г.

Правилник за дейността на ДГ Синчец

Стратегия за развитие на ДГ Синчец

Дневен режим

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа

Годишен комплексен план на ДГ Синчец за учебната 2018-2019 година

График за провеждане на дейностите извън ДОС за учебната 2018-2019 година


Документи учебна 2017-2018 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНСТТА НА ДГ“СИНЧЕЦ“

СТРАТЕГИЯ НА ДГ“СИНЧЕЦ“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ЗА 2016/2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ“СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ДГ „СИНЧЕЦ“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ“СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

За Прием

Декларации и Заявления

Задължителни здравни документи при постъпване


Алергии и заболявания


При отсъствия на детето