Дневен режим

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)

ДГ Русе - дневен режим

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (45 г.)

ДГ Русе - дневен режим

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.)

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (67 г.)