Материална база

Детската градина разполага с:

Обучение

ДЕТСКА ГРАДИНА ”СИНЧЕЦ” ГР. РУСЕ Е: