Екип

Ръководство и администрация 

Десислава Йорданова

Директор

info@sinchec.com

Галя Енчева

Главен счетоводител

info@sinchec.com

Екатерина Христова

Касиер – домакин

info@sinchec.com

Педагогически специалисти (КВ. СРЕДНА КУЛА)

Владислава Казанова

Учител група "Славейчета"


Ирена Кръстева

Учител група "Славейчета"


Мая Петрова

Учител група "Лъвчета"


Иглика Гюрчева

Ст. учител група "Лъвчета"


Теодора Ганева

Уител група "Звънчета"


Нели Николаева – Тодорова

Старши учител група "Звънчета"


Мария Плачкова

старши учител по музика


Педагогически специалисти (ФИЛИАЛ КВ. ДОЛАПИТЕ)

Милена Николова

Старши учител


Савина Найденова

Учител


Педагогически специалисти (ФИЛИАЛ С. БАСАРБОВО)

Пламенка Колева

Старши учител


Кремена Трифонова

Учител


Непедагогически специалисти

Миглена Михнева

Хигиенист - основна сграда кв. Средна кула

Галина Нарова

Помощник възпитател - основна сграда кв. Средна кула

Тодорка Великова - Хигиенист -основна сграда кв. Средна кула

Ина Любенова

Помощник възпитател - основна сграда кв. Средна кула

Иваничка Димитрова

Готвач - основна сграда кв. Средна кула

Петя Славова

Помощник готвач - основна сграда кв. Средна кула

Валентин Шеханов

Огняр - основна сграда кв. Средна кула

Анита Лечева

Помощник възпитател - филиал кв. Долапите

Маринка Атанасова

Помощник възпитател - филиал кв. Долапите

Жеко Жеков

Огняр - филиал кв. Долапите

Стефка Лютакова

Помощник възпитател - филиал с. Басарбово

Елмира Казакова

Хигиенист - филиал с. Басарбово

Медицински сестри яслена група

Румяна Димова

Яслена група „Буратино“

мед. сестра

Йоана Йорданова

Яслена група „Буратино“

мед. сестра

Виктория Радева

Яслена група „Буратино“

мед. сестра

Кабинетни медицински специалисти

Биляна Николаева

Ивелина Петкова