За нас

„ПАЗИ КОРЕНИТЕ И КРИЛАТА СИ”

това е нашето послание към малките и по-големи деца от Детска градина СИНЧЕЦ Русе

Нашата история

ДГ СИНЧЕЦ Русе е с над 40 годишна традиция в отглеждането и възпитанието на децата.

Със статут на  общинска детска градина се помещава в три сгради специално строени за целта – основна сграда кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №10 и два филиала – кв. Долапите, ул.“Стремление“ № 22 и с. Басарбово, ул.“Стефан Караджа“ № 8

Детското заведение се стреми да осигури интелектуална, социална, духовна и емоционална среда за проява и развитие на индивидуалните компетентности на децата.

При нас се чувстват заобиколени от любов и грижи, които стимулират развитието им като щастливи и свободни  личности.

Стъпили здраво в традицията, не преставаме да мечтаем заедно – деца, учители и родители. Чертаем нови планове за бъдещето с вярата, че чудесата никога не свършват.

Педагогическото взаимодействие с децата в ДГ „Синчец“се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира  в съдействие и партньорство с родителите, съобразно възрастовите и индивидуални особености.

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура.

Наред с това, децата се занимават и с допълнителни дейности: английски език и народни танци.

В ДГ ”Синчец” са приети 165 деца, от 2 до 7 години, които са разпределени в 6 групи по възрастов признак. За тях се грижат 10 педагози, 2 мед. специалиста и 2 мед.сестри, които са подпомагани в своята дейност от 8 помощник възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.В екипът на детската градина има директор, счетоводител, касиер-домакин, готвач, пом. готвач и 2 огняри.

Усилията на екипа на детската градина са насочени към:

– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал.

– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата.

– Поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност;

– Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.

Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи