Яслена група Буратино

Яслена група Буратино

Учители: 

Румяна Димова (мед. сестра)  

Димитринка Василева (мед. сестра)

Йоана Йорданова (мед. сестра)


В нашата детска градина имаме си група “Буратино”. Там сред стихове и песни, сред танци, смехове, растем ний чудесно не с дни, а с часове.

Дневен режим 

Седмично меню